Filmene om sabotasjeaksjonen på Rjukan

Jeg må innrømme at krigsfilmer er noe som alltid har opptatt meg, men for min del må de være forankret i reelle hendelser og det finnes et utall veldig gode filmer man kan trekke frem. Norsk krigshistorie og filmene om det som skjedde på Vemork ved Rjukan, er noe som opptar meg veldig mye. Dette kommer nok først og fremst fordi de er viktige historisk sett, men også at jeg er imponert over hva de som deltok risikerte. Mange av dem risikerte som vi vet livet, både for seg selv og familien.

Hva skjedde

Det er et ganske sammensatt bilde av hva som skjedde, i tillegg til selve aksjonen «Gunnerside» var det jo også aksjoner både før og etter denne. Men det er Gunnerside som er viet mest oppmerksomhet, fordi dette var navnet på aksjonen som gjorde selve anslaget mot anlegget til Norsk Hydro på Rjukan 27. februar 1943. Det som kanskje ikke så mange vet, er at anlegget ble bombet allerede 16. november samme år. Til tross for et stort antall bomber, klarte man ikke å sette det helt ut av spill. Men «Gunnerside» må sies å være vellykket, de klarte å skade anlegget så mye at de forsinket tyskernes atomprogram. Navnene på de andre tungtvannsaksjonene var; Operasjon Grouse, Operasjon Freshman.

Hva skjedde
Hva skjedde

Tinnsjøen

Etter at tyskerne hadde fått i gang sin produksjon igjen, var det viktig å få stoppet uttransport av tungtvann eller rettere sagt tungtvannholdig lut. Når man ikke klarte å skade selve produksjonen igjen, var transporten med ferga «DF Hydro» på Tinnsjøen et naturlig valg. Senkningen av ferga fant sted 20. februar 1944, dette resulterte i at tyskerne gav opp produksjon i Norge. Dette var den siste tungtvannsaksjonen, den fikk navnet Tinnsjøaksjonen.

2 kinofilmer

I 1948 kom den første filmen, altså bare tre år etter krigens slutt. Dette var et norsk-fransk filmsamarbeid, og var det man kaller en delvis dokumentarisk spillefilm. Tittelen på filmen ble «Kampen om tungtvannet»

I 1965 kom det en britisk produksjon «Heltene fra Telemark»

I førstnevnte film er det en del av de som var med på aksjonen, som spiller samme rolle i filmen. Det i seg selv må jo kunne sies å være ganske spesielt.

TV-serie

I 2015 viste NRK en serie som fikk gode seertall, den tok for seg det tyske atomprogrammet. Dramaserien fikk samme navn som den første filmen; «Kampen om tungtvannet»

NRK måtte tåle en del kritikk også, det var historiske feilaktigheter i filmen. Slik blir det vel ofte når man skal filmatisere, slik jeg har forstått det var det likvideringen av engelskmenn som på filmen ble foretatt på feil sted.

Jeg tror alle opp gjennom skoletiden, har sett på film eller filmklipp om dette som omtales som krigens viktigste og mest vellykket operasjon. Forsvaret har naturlig nok også en del filmklipp og undervisningsmateriale.

TV-serie
TV-serie

Max Manus

En film som er langt nyere, er filmen om den kjente motstandsmannen Max Manus. Filmen må vel kunne sies å være en suksess, men også her måtte produsenten tåle kritikk for historiske feilaktigheter. Filmen fikk terningkast fra fire til seks og ble en kinosuksess nesten uten sidestykke.