Filmens historie fra stumfilm til lyd

Jeg tror vi alle har godt av å stoppe opp litt, kanskje dvele litt ved ord og opplevelser – som vi bruker og opplever i det hverdagen. Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen – historie er viktig og interessant. Det er klart det er delte meninger om dette, men for meg er det viktig å vite hvorfor ting er som de er.

Filmens historie fra stumfilm til lyd
Filmens historie fra stumfilm til lyd

Jeg er ganske sikker på, at jeg har mange med meg når jeg sier at historie er spennende. Men for at historie skal få noe mening eller innhold, så må den jo inneholde detaljer som sier noe om utviklingen. Jeg tenker at historie tilhører fortiden, mens utvikling tilhører nåtiden og fremtiden. Det er jo logisk tenkning, i alle fall sett i et historisk- og fremtidsrettet perspektiv. Så det vi da først og fremst skal gjøre nå, er å se litt nærmere på filmens spede begynnelse – og veien frem til dagens film.

Film er en rekke enkeltbilder

Jeg tror mange av oss vet hvordan de gamle tegnefilmene ble til, men det er faktisk slik med vanlige filmer også. En film består av en rekke enkeltbilder, som er satt sammen med svært raske intervaller. Om det er analogt eller digitalt, så er logikken og oppbyggingen i prinsippet det samme.

Når bildene vises i rask rekkefølge, så skapes det en opplevelse eller en illusjon. Dette kalles for Phi-fenomenet, som er en optisk illusjon hvor bildene oppfattes som en sammenhengende bevegelse.

Filmhistorien

Filmhistorien
Filmhistorien

Det var flere visuelle oppfinnelser, som til slutt resulterte i teknikken som fikk navnet filmfremvisning, det at stillbildekameraet og zoetropen ble funnet opp på slutten av 1800-tallet – var avgjørende for film og filmfremvisning i senere tid.

Brødrene Lumière i Paris 1895

Stedet var storbyen Paris, og det sies at byen var åsted for den første offisielle filmfremvisningen. Men etter at brødrene Lumière hadde hatt verdenspremiere på sin filmfremvisning, kom det ganske snart flere filmer.

De første filmene var alle sammen stumfilmer, og i forhold til teaterstykker så hadde stumfilmen sine utfordringer. I teateret snakket naturlig nok skuespillerne, men det var jo ikke mulig i stumfilmen. Det å kombinere lyd og bilde, var noe som kom mange år senere.

Stumfilmen måtte bruke tekstplakater, som skulle vise publikum dialogen i filmen. Det sier seg selv at dette begrenset antall replikker i en stumfilm.

Fonografteknikken kom etter hvert, noe som gjorde at lyd og bilde kunne presenteres samtidig. Dette var et stort fremskritt for film- og filmfremvisning, og hevet opplevelsen for publikum mange hakk.

I 1917 kom den første tegnefilmen, og mannen bak dette var Don Federico Calle med filmen «El Apòstol»

Hollywood har dominert filmmarkedet

Helt siden 1920-tallet har Hollywood vært de største på det internasjonale filmmarkedet, dette gjelder også den tekniske utviklingen.

I 1927 kom den amerikanske filmen «Jazzsangeren» Dette ble en suksessfilm, og dette skyldes nok i stor grad at den delvis var presentert med lyd. Lydfilmer hadde blitt lansert før «Jazzsangeren» men dette ble den første filmen, som ble populær og godt likt av publikum.