Filmteknikk

Slik jeg tenker er dette selve grunnmuren, i det som til slutt skal bli en film eller TV-serie. Det finnes mange forskjellige metoder, som benyttes underveis i prosessen fra opptakene starter. Jeg har tidligere vært innom dette med spesialeffekter, og hvilke muligheter dette gir.

Filmteknikk
Filmteknikk

Men det er kun et supplement og et alternativ, som brukes ved behov og når vanlig filmteknikk ikke strekker til. Jeg blir bare mer og mer imponert over hva som kreves, for at en filmproduksjon skal bli slik publikum forventer. Det er jammen meg ikke rent lite av ressurser som settes i sving, og jeg forstår godt at store filmproduksjoner blir kostbare. Det er ikke noen tvil om at mange filmer, kunne vært produsert langt rimeligere – men det er jo kvalitet vi som publikum etterspør. Det finnes eksempler på at såkalte «lavbudsjettfilmer» har blitt publikumsuksesser, men det er unntakene mer enn regelen. Men som alt annet har også filmindustrien, bygget seg opp steg for steg. Dagens moderne produksjonsutstyr, var bare en drøm for noen tiår siden. Nå skal vi bli enda bedre kjent med filmproduksjon, og se på hva ordet filmteknikk egentlig inneholder.

Filmteknikk – audiovisuelle virkemidler

Jeg skriver ofte hva de norske ordene, heter på engelsk. Dette fordi i filmbransjen så brukes engelsk i stor stil, og cinematic techniques er det engelske ordet – som du like gjerne kan lære deg med en gang.

Filmatiske grunnelementer er også brukt som ord/uttrykk når det kommer til filmproduksjon, som mer konkret er ulike visuelle og lydmessige metoder – som filmskapere bruker for å kommunisere; underholdning og meninger. Det er også en målsetting å skape en psykologisk eller følelsesmessig reaksjon hos publikum.

Det som stilles til skue

Jeg nevnte at engelsk var mye brukt i filmverden, men fransk er også brukt i en viss grad.  Mise en scène er et audiovisuelt virkemiddel, som oversatt til norsk betyr «Det som stilles til skue»

Det som stilles til skue
Det som stilles til skue

Mer konkret betyr dette elementene og rommet, som befinner seg foran kameralinsen. Her er scenografi, lyssetting og ikke minst skuespiller naturlig nok sentrale elementer. Mise en scène etablierer atmosfæren eller stemningen i en scene, og identifiserer og karakteriserer både personer og miljø i samme setting.

Kinematografi

Dette er en svært viktig del av filmteknikken, og ivaretar det audiovisuelle og de filmatiske grunnelementer som: Kamerainnstillinger, billedutsnitt, kameraføring, objektivet og perspektiv.

Filmlyd

Siden vi har beveget oss vekk fra stumfilmens tid for lengst, så klarer man ikke lage film uten lyd. Filmlyd er et eget fagfelt, og vi skal ikke gå så detaljert inne på dette nå. Men det mest vanlige når det gjelder filmlyd, er at den defineres i følgende grupper: Filmmusikk, effektlyd, reallyd, monolog, dialog og kontentum.

Klipping

Enten om vi snakker om film eller TV-opptak, så er det nødvendig med det man kaller klipping. Vi skal senere se på både redigering og klipping, men kommer ikke til å ta noe mer om det i denne artikkelen. Som dere ser, er det mange fagfelt og prosesser som skal på plass, for at sluttproduktet skal bli slik vi forventer – enten om det er snakk om en kinofilm eller favorittserien din på TV.