Filmtyper

Jeg er nok det man kan kalle for allsidig, når det kommer til hvilken sjanger av filmer jeg liker. Det finnes mange måter å dele inn filmene på, og det er vanlig å sortere de forskjellige filmtypene – i undergrupper som går på handlingen i filmen. Det er kanskje ikka akkurat dette man tenker mest på, når man skal velge sin neste film på kino eller hjemme i stua.

Filmtyper
Filmtyper

Men selv synes jeg det er kjekt, å gjøre seg litt kjent med det. Det kan jo være en måte å bli en enda bedre filmkjenner på, og det kan jo dukke opp grupper og sjangere du kanskje ikke en gang har hørt om. For de som følger med på filmanmeldelser, vil jeg tro at en del av dette er kjent stoff – men kunnskapen er jo forskjellig hos oss alle. La oss ta en runde å se litt, på noen av de mest vanlige filmtypene.

Filmens handling

Dette er den mest vanlige måten å sortere på, og dette er det samme som hvilken sjanger filmen sorterer inn under. Dramafilm, filmkomedie, spenningsfilm og skrekkfilm er alle sammen eksempler på store undergrupper av filmsjangere.

Sjangerbegrepet er hentet fra teater- og litteraturverdenen, men etter hvert har det også kommet egne filmsjangere.

Sortert etter produksjonsmetode

Sortert etter produksjonsmetode
Sortert etter produksjonsmetode

Dette er også mye brukt, men kanskje ikke noe man tenker på når man bruker betegnelsene i dagligtale. Som eksempler kan nevnes; animasjonsfilm og dogmefilm.

Det er heller ikke uvanlig at man tar utgangspunkt i filmens varighet, og da blir det enkelt og greit enten langfilm eller kortfilm.

Spillefilm

Det er her hovedtyngden av filmer ligger, og sikkert den filmtypen dere kjenner best til. Nesten uten unntak har spillefilmer en varighet på mer enn èn time, og dermed er det også en langfilm.

Novellefilm

Dette kalles for mellom format, og dette er fordi de er relativt kortvarige – med en spilletid på 20 til 60 minutter. Novellefilmer og kortfilmer har mye til felles, og kan sortere inn under begge typer av film. Det finnes derfor festivaler, hvor både novelle- og kortfilmer blir presentert.

Stumfilm

Jeg tenker automatisk på Charlie Chaplin, når ordet stumfilm nevnes. Dette er jeg nok ikke alene om, da hans filmer var de desidert mest kjente stumfilmer som ble laget.

De fleste filmer som ble laget før 1930, var stumfilmer rett og slett fordi lydinnspillingsteknikken ikke var god nok. Det var vanlig at stumfilmene fikk musikk lagt på, slik at det ikke skulle bli for stille. Dette var jo tilfelle med de kjent Chaplin-filmene også.

I en senere artikkel, skal vi se mer på animasjons- og dokumentarfilmer – sistnevnte filmtype er noe jeg gjerne bruker en del tid på.

Bildeformater

Det er utviklet mange forskjellige standarder, når det kommer til filmfremvisning. Det er blant annet forskjellig standard i Europa og USA.

Dette er faktisk et stort lerret og bleke, i ordets rette forstand. Men kvalitetsmessig skiller ikke de forskjellige formatene, seg veldig mye fra hverandre – i alle fall ikke de som er laget i nyere tid. Med det digitale har også antall standarder økt ytterligere, og ikke minst mulighetene.