Gullalder for kortfilmen

Gullalder for kortfilmen

Jeg synes det er spennende å se hvordan ting utvikler seg, gjennom etableringen av ny teknologi.

Slike fremskritt gir oss mange nye muligheter, og noe kommer til og annet faller fra. Slik vil det alltid være med endringer, noen sier ofte at alt var bedre før – men dette stemmer slett ikke alltid. Når det kommer til film, er det vel liten tvil om at den digitale utviklingen – har gjort filmene mer tilgjengelige. Det at kinobesøk nesten ville dø ut, var en spådom som absolutt ikke slo til. M an har sett svingninger i antall kinobesøkende, men slik har det vært i alle år – og det er noe vi sikkert bare må leve med.

Turbulente tider

Hvis vi ser tilbake på historien til norske kortfilmer, har det ikke alltid vært like rosen rødt. Dette skal jeg komme litt tilbake til senere, og husk at kortfilm ofte henvender seg til et annet publikum – enn de ordinære filmene. Det er kanskje riktig å si at kortfilmer, ofte er for et smalere publikum.Det er en del folk i bransjen som hevder at dagens teknologi, faktisk bidrar til at kortfilmen befinner seg i en unik situasjon – som den tidligere aldri har vært i nærheten. La oss se litt nærmere på dette, og hvordan det tenkes om fremtiden til kortfilmene.

Vanskelig tilgjengelig

Spørsmålet er nok mest på hvilken måte, man ønsker å se en film. Om man tenker kinofremvisning, ja da er nok påstanden om at kortfilm er vanskelig tilgjengelig – ganske så korrekt. Men det er faktisk mange kinosjefer rundt i landet, som kan tenke seg mer av kortfilmfremvisninger – men som føler at det ikke er så lett å få til avtaler og konkrete handlinger. Dette skal jeg kommer tilbake til noe senere, for det viser seg nok at dette ikke stemmer helt – om vi lytter til det Norsk Filminstitutt sier om saken.Men norsk kortfilm har aldri hatt noen historie, som de store kinosuksessene. Det er nettopp derfor mange sier, at kortfilmens gullalder er her og nå – om bransjen gjør de riktige tingene vel og merke.

Vanskelig tilgjengelig

Film- og kinobransjen

Det har som sagt kommet uttalelser fra bransjen selv, som viser at de gjerne skulle se at filmene var mer tilgjengelige – noe som kortfilmselskapene har tatt på alvor, de bruker Norsk Filminstitutt som rådgivere – som er av en helt annen oppfatning enn aktørene i bransjen.

Strømmetjenester

Norsk Filminstitutt er klare på at strømmetjenester, er fremtiden for norsk kortfilm. De trekker frem en rekke nettsteder hvor man kan laste ned norsk kortfilm; Filmarkivet.no, filmrommet.no, Aftenposten TV, VG TV ja bare for å nevne noen strømmekanaler.

Ny strømmetjeneste via bibliotekene

FILMbib er en helt ny tjeneste, hvor publikum logger seg inn med låne nummer. Da ligger det meste av norske dokumentar- og kortfilmer tilgjengelig. Så man kan med sikkerhet si, at filmene aldri har vært mer tilgjengelig enn de er med dagens teknologi.

Det har skjedd mye de siste årene

Det er ikke bare de økte mulighetene med ny teknologi, som gjør at fokuset og tilgjengeligheten har bedret seg. Det er en rekke tiltak fra sentralt hold, som prøver å løfte kortfilm opp og frem. Mer om dette i min neste artikkel.