Krigsfilmer

Filmer som tar for seg historie, er noe som fenger meg ekstra mye. Jeg har vel så vidt vært inne på krigsfilmer tidligere, og denne type filmer dekker så mangt – men så klart handler dem alle sammen om krig. De kjente Vietnamfilmene fra 1970-1980-årene, er nok de mest sette. Men det har naturlig nok blitt laget mange filmer om den 2.Verdenskrig også. Jeg har ikke noen favoritt når det kommer til denne type film, men jeg synes det er viktig at filmen tar for seg hele historien. Kanskje ikke bare selve krigshandlingene, men også hvordan liver under krigen artet seg for hele befolkningen.

Regissøren bestemmer

Regissøren bestemmer
Regissøren bestemmer

Slik er det vel i alle filmer, men kanskje spesielt når det kommer til krigsfilmer – så styrer regissøren i veldig stor grad det historisk korrekte. Det kan være at filmen tar for seg en hel krig, eller at det er trukket ut deler av en krig – kanskje et spesielt slag eller en viktig hendelse.

Drama-krigsfilm

Dette er det man kaller for subsjangere, som sjangeren krigsfilm på lik linje med andre sjangere har en del av. Det som skiller vanlige krigsfilmer, fra drama-krigsfilm er i hovedsak at det spilles mer på det mellommenneskelige – hvor de sosiale- og psykologiske virkningene av krig har en vesentlig plass.

Drama-krigsfilm
Drama-krigsfilm

Filmene tar naturlig nok for seg krigen, men går ofte veldig detaljert inn i en eller flere personers opplevelser og situasjoner. Det er blitt laget en rekke gode filmer innen denne sjangeren, og mange vil nok kjenne igjen filmtitlene

Der Untergang og Das Boot er begge tyskproduserte filmer, fra henholdsvis 2004 og 1981.

De store amerikanske filmene

Hjortejegeren som kom i 1978, er en amerikansk produksjon som ble meget populær. En del år senere kom Braveheart, men ble nok aldri den suksessen som Hjortejegeren ble.

Av andre amerikanske drama-krigsfilmer finner vi navn som; Black Hawk Down fra 2001, Brev fra Iwo Jima fra 2006 og den kjente Vietnamfilmen Platoon fra 1986. Listen kan bli uendelig mye lenger, men dette er i alle fall et utvalg av de mest kjente slik jeg ser det.

Action-Krigsfilm

Denne subsjangeren er nok den vi forbinder mest med filmer som 12 fortapte menn, Missing in Action og ikke minst Rambo-filmene. Her er action mer viktig, enn selve krigen og dens historie. Mange sier at dette er like mye rene actionfilmer, som krigsfilmer.

Det finnes også krigsfilmer som bygger mer på krim og thriller, og det samme finner vi innen satire.

Det er med andre ord ikke så lett å kategorisere en krigsfilm, da de ofte har disse sub sjangerne ved seg.

For meg er det ikke så viktig hvilken sjanger de nødvendigvis befinner seg i, men mer om handlingen og ikke minst hvilke skuespillere man treffer.

Rene krigsfilmer

Når man begynner å se på hva man kan kalle rene krigsfilmer, som ikke har disse sub sjangrene – så er det faktisk ikke så mange av dem. Det som kjennetegner rene krigsfilmer, er nok at de har et mer heroisk preg en for eksempel drama-krigsfilmene.

Slaget om Midway som kom i 1976, er nok det vi kan kalle er ren krigsfilm.