Samiske filmer – La elva leve

Dette er tredje og siste artikkel i rekken, hvor jeg skriver om samiske filmer. Det som kanskje er mer riktig å si, er at jeg skriver om filmer som handler om samer. For de er ikke hundre prosent av samisk produksjon, men for meg er det innholdet og budskapet i filmene som er det mest viktige. Nå skal vi ta et meget kort sveip, innom den siste av filmene jeg har valgt ut – som tar for seg samene og deres liv. Filmen er nok en film med et politisk innhold og budskap, og jeg sikter da til konflikten som oppstod da det ble kjent at Alta – Kautokeinovassdraget skulle brukes til kraftforsyning. Mange av oss som er gamle nok, husker jo omfanget og mediedekningen av denne saken.

La elva leve

Ja dette er filmtittelen vi starter med, og som i seg selv er ganske så forklarende i forhold til hva filmen handler om. Filmen er produsert i 1980, og går under sjangeren «Drama dokumentar»

Bredo Greve

Filmen som er på snaue 2 timer, tar oss med på hva som skjedde under aksjonen som ble startet som følge av kraftverkutbygging av det kjente vassdraget i Finnmark. Det er Bredo Greve som er regissør og manusforfatter. Med seg i filmen hadde de også «Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget»

Filmen med samme tittel som slagord for aksjonen

Filmen har fokus på problemene som vannkraftutbyggingen skapte for distriktet, og etter hvert ble det et nasjonalt og til og med internasjonalt fokus på konflikten som oppstod.

Det var mange som støttet aksjonen, og meldte seg inn i aksjonsgruppa med slagordet «La elva leve» Det kom folk fra fjern og nær, for aktivt å delta i protestene for å stanse utbyggingen. I filmen er det samenes rettigheter som står i fokus, og hvordan de