Tipsene som gir deg bedre filmopptak med mobilen

Tipsene som gir deg bedre filmopptak med mobilen
Tipsene som gir deg bedre filmopptak med mobilen

Denne gangen skal vi rette fokus på filming med mobile, og vi har vært innom dette tema også tidligere. Men forskjellen nå er at dette er rendyrket i forhold mobilen, og ikke opptak generelt med kamera av ymse slag. For det er jo et faktum, at det som oftest er mobilen vi benytter når det skal filmes nå til dags. Men selv de korteste og mest enkle opptak, kan bli så mye bedre med litt kunnskap om hvordan du bruker mobilen. Dessuten vil man slippe å redigere mye, om det gjøres riktig fra begynnelsen av. Planlegging er også et stikkord her, og det gjelder naturlig nok ikke bare når man benytter mobilen som kamera.

Planlegging

Det er naturlig at vi starter med planleggingen, og det er jo der du som filmfotograf også må starte – men som mange av oss dropper. Om man planlegger, er det lettere å se for seg hvordan man skal gjennomføre selve opptaket. Stedet det skal gjøres opptak på, hvordan ser det ut der? Er det inne? Er det ute? Terrenget? Alt dette er det viktig å sette seg inn i, og om det er et opptak hvor man skal ha med mennesker – kan det lønne seg å snakke med dem i forkant. Kanskje dette virker omfattende, men det er faktisk ikke det.

Planlegging
Planlegging

Rengjøring av linsen

Det kan virke helt elementært, men det er faktisk mange som filmer med skitten linse. Selv det beste telefoner med meget bra kamera, vil da gi deg dårligere opptak – som ofte kan bli tåkete eller slørete med skitten linse. En annen ting som er viktig å tenke på, er hvordan du plasserer fingrene dine. På en liten mobil, er det fort gjort at fingrene kommer for nær linsen. Det samme gjelde til en viss grad mikrofonen, som vil redusere lydkvaliteten på opptaket ditt. Det å holde mobilen stødig er også viktig, og om det er dårlige lysforhold er det enda mer viktig for å få skarpe og gode opptak.

Lysvinkler

Jeg nevnte akkurat at dårlig lys krever en del, og man kan med fordel bruke stativ – dette gjelder egentlig ved gode lysforhold også. Dette fordi man aldri vil kunne klare å holde mobilen på frihånd, like stødig som et stativ vil gjøre. Når man skal filme ansikter, er det beste at lyset faller inn fra siden. Legg merke til øynene, om de får nok lys. Man bør aldri filme mennesker i motlys, så sant det er mulig å unngå det så klart. Sterk sol midt på dagen, skaper svært ofte skyggepartier i et ansikt og det er ikke veldig pent på et filmopptak.

Blanding av lys inne og ute

Jeg håper ikke at dette virker for avansert og komplisert, men det er faktisk en del man må tenke gjennom – om man skal få det optimale filmopptaket. Det er kanskje ikke noe man tenker over til daglig, men alt lys har forskjellige farge i seg. Lyset man finner innendørs, er om oftest gult – mens utelyset er blått.  Det som ofte gir dårlige resultater gjennom linsen, er når disse lysene blandes.Blanding mellom skygge og sollys, er heller ikke noe mobilen er særlig glad for. Dette kan være et problem om man filmer vekselsvis mellom skyggepartier og sol partier, kanskje bevegelige mål. Det er ikke alt man kan unngå, men det kan være kjekt å vite litt om dette uansett.